Hörapparat med bidrag från landstinget
Posted on: juni 3, 2016

Måste jag ha remiss? Eller gäller bidrag?

Nej du behöver inte ha remiss! Det finns bidrag som du får.

Hörapparat och bidrag från landstinget

Man väljer själv mellan olika godkända audionommottagningar. Du har rätt att göra ditt eget val.
Beroende på varifrån du fått dina hörapparater först så ska du alltid kontakta dem i första hand där du fick dem först.

Många audionombutiker ägs av dem som gör hörapparaterna.
Det är ca 80 % av hörapparaterna kommer från sk. fritt val och de andra 20 från de upphandlade sortimentet.

Det är viktigt att du kollar runt och ser på vad som faktiskt gäller när det kommer till olika kostnader för hörapparaterna. Även vad gäller utprovning, en del är bättre än andra.

Finns det speciella bidrag från landstinget?

Den som behöver ska få en hörapparat. Det är ett bidrag du kan få för fritt val eller välja gratis ur landstingets sortiment.

Olika hörapparater att välja bland för bidraget!?

Det är viktigt att poängtera att hörselmottagningarna har ett sortiment från landstingets och ett eget sk. privat sortiment när du går till mottagningen.

Hörapparater från landstingets sortiment med bidrag

Landstingets sortiment av hörapparater är för lite enklare behov av hörselnedsättningar. Kostnaden är 600 kr.

Hörapparater ur det privata sortimentet som inte är landstinget

Det sk. privata sortimentet hos audionomer kostar också 600 kr i sk. utprovningsavgift. Det kallas för fritt val och då får du bidrag från landstinget och beroende på vad hörselhjälpmedlet kostar kan du ev. får lägga till pengar själv. Det är hörbutiken som hanterar bidraget själva, så du får inte pengarna i handen.

Så här mycket bidrag får du från landstinget

Bidraget för ”Fritt Val av hörapparat” är:

För en hörapparat får du 3 041 kronor inklusive öroninsats. För två hörselhjälpmedel eller hörapparater får du 6 081 kronor inklusive öroninsats och ett sk. reparationskonto 1 340 kr per hörapparat.

Gratis eller inte? Landstingets bidrag

Besöksavgift finns inte utan det kallas för utprovningsavgift som är 600 kr.

Landstingets avgift för utprovning oavsett en eller två apparater är 600 kr.

Ska du ha från sk. fritt val eller det privata sortimentet så kostar det allt från 0 till 40 000 kr.

Du äger aldrig hörapparaten från landstinget

När du valt hörapparat från landstingets sortiment och har sönder eller tappar bort den så brukar man få betala tillbaka för det. Vanligtvis hela hörapparatens värde första året och sen lite varje år under 5 år.

Du äger hörapparaten från det privata sortimentet

Har du valt ur det privata sortimenten av hörapparater så äger du den själv och får så klart så skadan själv också.

Skaffa Försäkring

Det är bra om du har kolla på om någon försäkring täcker för hörapparaten eller om du ska betala själv hur mycket det kan tänkas kosta att köpa tex nya.

Hur länge ska jag ha hörapparaten?

Ur Landstingets sortiment får du prova ut en hörapparat om den är för sliten eller om du har nya förutsättningar som kräver nya tekniker. Annars gäller 4-5 år. Utprovning på nytt får du fråga den audionombutik som du senast besökte om de godkänner någon ny förändring eller inte?